Lek. wet. Michał Metyk
SPECJALISTA CHIRURG

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
 

"Wszystkie argumenty na poparcie ludzkiej wyższości nie są w stanie zaprzeczyć jednej niezaprzeczalnej prawdzie: w cierpieniu
zwierzęta są nam równe."
.Peter Singer

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego